Ontspannen op reis, het vinden van een sterke basis!

Over de Kidscoach

Kindercoach & leercoach Vanessa Bounin

 

 

 

            'De weg naar ZELFsturing door...

                                       ...extra aandacht en tijd'

 

 

 

 

 

 

 

 

         De kortste weg naar verandering en verbetering!

Gediplomeerd sociaal pedagogisch hulpverlener, leerkracht basisonderwijs en kindercoach.

Momenteel werkzaam in Amsterdam als intern begeleider op een basisschool, als gezins-/jeugdwerker bij De Zorgcoach en als kinder- & leercoach bij mijn eigen praktijk 'Kidscoach'.

Deskundigheidsbevordering

  • Structureel: Intervisie en doorlopend contact met andere kindercoaches
  • Maart 2013: Masterclass Pesten door Theo Klungers
  • April 2013: Masterclass Intergenerationele gevolgen van echtscheiding voor kinderen door Else-Marie van den Eerenbeemt in samenwerking met Nelly Bakhuizen
  • Mei 2013: Workshop omgaan met rouw door Petra Penning
  • Januari 2015: Kind uit de (v)echtscheiding voor ouders door Wanda Vendrig
  • Maart 2015: Kind uit de (v)echtscheiding voor kinderen door Wanda Vendrig

De kinderbus

Naast dat ik de Kidscoach van uw kind kan zijn, staat Kidscoach, oftewel de kinderbus, ook symbool voor mijn manier van werken. Uw kind gaat ontspannen op reis, maar met een eindbestemming voor ogen. Onderweg kan er van alles gebeuren; hoge drempels over, nieuwe plekken bezoeken, een andere taal leren, een verrassende ontdekking doen, even stoppen bij een halte, een spannende weg in slaan, de top van de berg bereiken, af en toe wat bagage achterlaten en ga zo maar door. Voor geen enkel kind is de reis hetzelfde, maar het staat vast dat het een hele beleving wordt, een ervaring om nooit meer te vergeten!!

Waarom praktijk Kidscoach opgericht?

Uw kind worstelt met zichzelf, situaties of lesstof. Bij Kidscoach kunt u terecht wanneer uw kind extra aandacht en tijd nodig lijkt te hebben om nieuwe (zelf)inzichten en vaardigheden te leren.

Er is een gat te dichten!

Ik kreeg door mijn loopbaanervaring als leerkracht basisonderwijs het besef dat er een gat te dichten is voor kortdurende hulpvragen van kinderen. Mede dankzij mijn werkervaring als ambulant begeleider van rugzakleerlingen en mijn werk bij jeugd-& opvoedhulp, waarbij ik het positieve effect heb mogen ervaren van individuele begeleiding, wist ik hoe ik dat wilde gaan doen. Ik wil dat er een plek is voor o.a. dat kind dat al dagen lang sip kijkt in de klas, vaak kinderen uitdaagt of heel stil is. Waar het me als leerkracht helaas ontbreekt aan voldoende tijd en ruimte zelf optimale begeleiding te geven naast de lesgevende taken (naast het signaleren), kan ik er nu voor deze kinderen zijn!

Langzaam ontstond het idee van kortdurende, praktische, oplossings- en toekomstgerichte sociaal-emotionele begeleiding. Om mijn doel te bereiken moest ik eerst een opleiding tot kindercoach afronden.

Extra aandacht en tijd?

Niet heel veel later kwam het idee van lesstof & leerondersteuning daar bij. Voldoende aandacht en tijd geven aan elk kind wordt door o.a. bezuinigingen in het onderwijs, grote klassen, meer zorgleerlingen, beter herkennen van een zorgvraag en minder ambulante begeleiding of andere expertise, een zeer uitdagende taak voor de leerkracht. Het kind dat net een klein beetje meer aandacht of tijd nodig heeft voor het inoefenen en begrijpen van lesstof, valt wel eens buiten de boot.

Daarnaast heb ik gedurende mijn onderwijsloopbaan gemerkt dat er in de klas een verschuiving van verwachtingen plaatsvindt met betrekking tot de houding van kinderen. Van kinderen wordt een actieve houding gevraagd en niet zozeer meer een houding waarbij ze passief informatie tot zich nemen. Kinderen moeten zelfontdekkend leren, zelfstandig zijn, vragen formuleren en in staat zijn zichzelf te corrigeren en te verbeteren. De verantwoordelijkheden en verwachtingen die kinderen meer en meer krijgen, zorgen er ook voor dat steeds meer kinderen ondersteuning nodig hebben bij sociaal-emotionele belemmeringen op school.

Missie

Samen met het kind werken aan een sterke basis, de fundering, voor verdere ontwikkeling