Ontspannen op reis, op zoek naar oplossingen en plezier!

Kindercoaching, kinderen 4-14 jr.

bang | boos | duimzuigen | echtscheiding | gespannen, stress | heel druk zijn | laag zelfbeeld| lusteloos, moe | nagelbijten |  omgang met verandering | onzekerheid | piekeren, twijfelen | pesten, gepest worden | rouw | slaappproblemen | sociale contacten | sociale vaardigheden | stemmingswisselingen | verlegen | andere hulpvraag? contact

Voor wie is kindercoaching?

Kinderen van 4 t/m ongeveer 14 jaar met belemmeringen op sociaal-emotioneel gebied, waarbij begeleiding gewenst is. Uw kind zit niet lekker in zijn of haar vel en lijkt de belemmering, datgeen waar uw kind last van heeft, niet meer zelf en met uw hulp op te kunnen lossen. 

 

Wanneer de begeleiding voor uw kind aanvragen?

U kunt als ouder of verzorger (eventueel op advies van de leerkracht of andere betrokkenen) de coachende begeleiding aanvragen wanneer u ziet dat uw kind kortdurende, praktische, oplossingsgerichte begeleiding kan gebruiken en de stap naar een psycholoog, therapeut of andere hulpinstantie nog veel te groot lijkt.

 

Waar vindt de sociaal-emotionele begeleiding plaats?

 

  • Kindercoaching kan, in samenspraak met de school van uw kind, plaatsvinden op de school van uw kind, 3 kwartier per sessie.
  • Openingstijden van de kindercoaching in mijn praktijk (1 uur per sessie), Hoofddorppleinbuurt: 

    -Maandag: hele dag

    -Woensdag: hele dag

    -Vrijdag: vanaf 12.00u

  • De begeleiding en ondersteuning kan ook plaatsvinden in de vakantieperiodes!

Waarom kindercoaching voor uw kind?


Wat is kindercoaching?

Kindercoaching is een kortdurende, praktische, oplossingsgerichte en toekomstgerichte begeleidingsvorm speciaal ontwikkeld voor het kind. Het is een vorm van coaching waarbij de belevingswereld van uw kind centraal staat. Daarbij spelen o.a. het gezin, vriendjes, school en clubs een belangrijke rol. Uitgangspunt is steeds zijn of haar manier van denken, voelen en doen. Het creëren van succeservaringen vormt de leidraad naar plezier en vertrouwen in de toekomst.

Zie ook werkwijze kinder- en leercoaching of kindercoach traject.

Gedragsverandering of belemmering?

Het uiten van gevoel en gedachten is niet voor elk kind even makkelijk. Gevolgen kunnen zijn dat uw kind slaapproblemen heeft, geen vriendschappen durft te sluiten, boze buien krijgt, verdrietig en stil is, nauwelijks durft te praten, steeds moe is. Kortom, u merkt dat er een gedragsverandering of belemmering optreedt. U vangt de signalen op, maar bent in de situatie terecht gekomen dat u beseft dat u er geen grip meer op heeft. Op dat moment kan het prettig zijn om de begeleiding van een kindercoach in te schakelen. Ik geef als kindercoach sturing en richting aan dit proces door verschillende technieken in te zetten.

Sterke basis voor de toekomst

Tijdens het kindercoachtraject ontdekt uw kind dat het zelf in staat is een oplossing te vinden voor zijn of haar belemmering. Uw kind ervaart dat er zelf sturing gegeven kan worden aan verandering en verbetering van een belemmering waar hij of zij last van heeft.

De bewustwording van o.a. eigen kwaliteiten, talenten, mogelijkheden, overtuigingen, gevoel, gedachten en gedrag vormt een belangrijk aspect in het proces. Daarnaast verkrijgt uw kind nieuwe inzichten en vaardigheden door aandacht te besteden aan de vragen wie ben ik, wat kan/ heb en wil ik? Uw kind leert hoe hij of zij om kan gaan met verschillende situaties, ook in de toekomst. Kindercoaching zorgt voor succeservaringen en een sterke basis, de fundering, voor verdere ontwikkeling.

Zelfcontrole

Ik houd mij niet bezig met de oorzaak van de belemmeringen, maar geef uw kind nieuwe vaardigheden en inzichten mee om met een situatie om te kunnen gaan. Uw kind leert op een snelle en ontspannen manier zelf controle te krijgen over de belemmeringen waar hij of zij last van heeft.

Handig om te weten

Kindercoaching kan ondersteunend werken voor  kinderen met gediagnosticeerde gedagsproblemen, maar zij zijn wellicht meer gebaat bij een deskundige elders. Mocht u denken dat ik toch iets kan betekenen voor uw kind, neem dan gerust contact met mij op.

 

Korte weetjes:  

- Bij lichamelijke en/of geestelijke klachten wordt aangeraden eerst een arts te raadplegen. 

- Kindercoaching wordt niet ingezet bij ernstige psychische problemen zoals een depressie.

- Het is geen therapie; gericht op toekomst en niet op verleden.
- Er wordt geen diagnose vastgesteld ('etiket geplakt') of dossier aangelegd.
- Zonder verwijzing van de huisarts kunt u uw kind aanmelden.
- Er is geen wachtlijst.

- Het gaat om particuliere begeleiding.

 

Mocht tijdens het volgen van het kindercoachtraject blijken dat uw kind andere gespecialiseerde hulp nodig heeft, dan kan ik u adviseren een ander traject te volgen. Dat kan een doorverwijzing betekenen naar een een arts, psycholoog, o.i.d.