Ontspannen op reis, beleef de succeservaringen!

Leercoaching, kinderen 6- 12 jr.

Extra aandacht lesstof, zoals; spelling, rekenen, begr. lezen | concentratie, afgeleid | faalangst | intrinsieke motivatie | perfectionisme | plannen, organiseren | spreekbeurt | werkstuk | werkhouding | zelfvertrouwen | andere hulpvraag? contact

Voor wie is leercoaching?

Kinderen van 6 t/m ongeveer 12 jaar, die extra aandacht en tijd, in de vorm van ondersteuning, nodig hebben bij de inoefening en het begrijpen van lesstof of kinderen die door bepaalde belemmeringen, zoals faalangst of concentratietekort, last ondervinden bij het leren.

Wanneer de ondersteuning voor uw kind aanvragen?

U kunt als ouder of verzorger, eventueel op advies van de leerkracht of andere betrokkenen, de coachende leerondersteuning aanvragen wanneer u ziet dat uw kind kortdurende, praktische, oplossingsgerichte ondersteuning kan gebruiken en u of de school niet in de gelegenheid is deze extra aandacht en tijd te geven.

 

Waar vindt de leer- & lesstof ondersteuning plaats?

  • Leercoaching kan, in samenspraak met de school van uw kind, plaatsvinden op de school van uw kind, 3 kwartier per sessie.
  • Openingstijden van de leercoaching in mijn praktijk (1 uur per sessie) in de Hoofddorppleinbuurt:

    -Maandag: hele dag

    -Woensdag: hele dag

    -Vrijdag: vanaf 12.00u

  • De begeleiding en ondersteuning kan ook plaatsvinden in de vakantieperiodes!

Waarom leercoaching voor uw kind?


Wat is leercoaching?

Leercoaching is een kortdurende, praktische, oplossingsgerichte en toekomstgerichte ondersteuningsvorm speciaal voor het kind dat extra aandacht en tijd nodig heeft voor het inoefenen en begrijpen van lesstof en/of voor het kind dat belemmeringen ervaart om optimaal te kunnen leren. De betrokkenheid van uw kind wordt erg gestimuleerd tijdens zijn of haar eigen leerproces.

Zie ook werkwijze kinder- & leercoaching of leercoach traject.

Lesstof achterstand of niet tot leren komen?

Lesstof ondersteuning richt zich op het geven van extra aandacht en tijd bij onderdelen van vakgebieden waar uw kind moeite mee heeft. Dit kan komen door het oplopen van een achterstand door bijv. ziekte of verhuizing, sommige kinderen hebben gewoon net iets meer tijd en/ of hulpmiddelen nodig om de lesstof tot zich te nemen door meer te oefenen en de uitleg vaker te horen of zien.

 

Leerondersteuning richt zich op de belemmeringen die een kind ervaart om tot leren te komen. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat uw kind zich moeilijk kan concentreren, moeite heeft met plannen en overzicht behouden, intrinsieke motivatie mist om te willen leren, faalangstig is of juist perfectionistisch.

Sterke basis voor de toekomst

Leercoaching heeft als doel te achterhalen wat uw kind nodig heeft om tot leren te komen en door succeservaringen te creëren leert uw kind om lesstof wat moeilijk wordt ervaren toch aan te pakken op een manier die past bij uw kind. Uw kind leert te vertrouwen op zichzelf en leert zijn of haar eigen mogelijkheden te verkennen en in te zetten. De nieuwe inzichten en vaardigheden die uw kind tijdens het traject meekrijgt, zal uw kind verder brengen om in de toekomst zijn of haar eigen uitdagingen aan te gaan en niet uit de weg. Uw kind leert dat hij of zij zelf oplossingen kan bedenken voor een situatie waarin het zich niet prettig of fijn voelt, bijv. omdat het eerder te moeilijk leek of omdat hij of zij nog niet de handvaten bezat om een lastige situatie te veranderen. Ik geef als leercoach sturing en richting aan het proces door het inzetten van verschillende technieken.

Zelfcontrole

Ik betrek uw kind bij zijn of haar eigen leerproces door uw kind de plannen of stappen om vooruit te gaan, te laten bepalen. Hierdoor leert uw kind uiteindelijk zelf met een situatie om te kunnen gaan, die als lastig of moeilijk wordt ervaren. Uw kind leert op een snelle en ontspannen manier zelf controle te krijgen over de belemmering waar hij of zij last van heeft.

Handig om te weten

Het gaat om particuliere ondersteuning binnen en buiten schooltijd.

 

De leerondersteuning kan ondersteunend werken voor kinderen die leerproblemen hebben zoals dyslexie en dyscalculie, maar zij zijn wellicht meer gebaat bij een deskundige elders. Mocht u denken dat ik toch iets kan betekenen voor uw kind, neem dan gerust contact met mij op.

 

Mocht tijdens het volgen van het leercoachtraject blijken dat uw kind andere gespecialiseerde hulp nodig heeft, dan kan ik u adviseren een ander traject te volgen.