Ontspannen op reis, een eindbestemming voor ogen!

Werkwijze kindercoaching & leercoaching

Verhelderen & grip

Als kinder- & leercoach werk ik niet volgens een ‘standaardlijstje’ maar houd ik rekening met de eigen gevoelens, wensen, interesses en ervaringen van uw kind. In gesprekken, met behulp van oefeningen en verschillende technieken, begeleid en ondersteun ik uw kind in het verhelderen van het functioneren door het verwerven van nieuwe inzichten vaardigheden en leerstrategieën. Door de ontstane veranderingen in gedachten, gevoelens, overtuigingen en gedrag krijgt uw kind weer grip op een vraagstuk, de situatie, zichzelf en/ of de omgeving. 

Kind centraal

Uitgangspunt in mijn werk zijn de beleveniswereld, kwaliteiten, mogelijkheden en vraag van uw kind. Wat lukt wel al en wat wil uw kind leren. 

De hulpvraag van uw kind staat centraal! Er wordt op allerlei manieren uitgebreid stilgestaan bij de vraag 'wat heb jij nodig om de gewenste situatie te bereiken' ?

Betrokkenheid ouders bij de begeleiding & ondersteuning

Uw hulpvraag zal niet automatisch het uitgangspunt worden. Ik werk met de hulpvraag van uw kind, omdat het van zeer groot belang is dat uw kind achter de begeleiding staat en gemotiveerd is om te willen werken aan verandering en verbetering. 

Hoe en in welke mate ouders betrokken worden is afhankelijk van de hulpvraag en de situatie. Ouders worden bijvoorbeeld zeker betrokken bij een hulpvraag m.b.t. pesten, rouw of echtscheiding.

Veiligheid & vertrouwen

Ik werk met geheimhoudingsplicht met betrekking tot wat er besproken is tijdens de kindercoachsessies met uw kind (lesstof begeleiding valt hier niet onder) . Dit betekent dat ik alleen de inhoud van de gesprekken met u kan bespreken als uw kind dit wil en u wel op de hoogte kan houden van het proces. Ik zal uw betrokkenheid echter altijd stimuleren bij uw kind. De geheimhoudingsplicht zorgt ervoor dat uw kind vertrouwen en een veilige plek ervaart om zich te kunnen uiten en open te stellen. 

Counselling is strikt vertrouwelijk en valt onder het beroepsgeheim. Er wordt niets uit het kinder- of leercoachtraject besproken met derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming (tenzij de veiligheid van uw kind in het geding is).