Ontspannen op reis, stap voor stap de toekomst in!

Kindercoach traject bij Kidscoach

Een vrijblijvend kennismakingsgesprek

Een vrijblijvend kennismakingsgesprek van ongeveer 30 minuten, met of zonder uw kind, is altijd mogelijk in mijn praktijk. Naar aanleiding van deze kennismaking, kunt u beslissen om uw kind wel of niet deel te laten nemen aan het kindercoachingstraject.

Het traject van kindercoaching

1 | Intakegesprek

Wanneer u heeft besloten aan het traject te willen deelnemen, ontvangt u per mail (of tijdens het kennismakingsgespek) een intakeformulier en behandelovereenkomst. Beiden dienen uiterlijk 2 dagen voor het intakegesprek weer ingevuld in het bezit te zijn van de kindercoach. Het intakeformulier vormt de leidraad van het gesprek. Bij het intakegesprek weegt u zelf zorgvuldig af of het prettig en constructief is voor uw kind als hij of zij er wel, niet of een gedeelte bij is.

 

2 | De begeleiding tijdens de kindsessies

De eerste paar sessies, gemiddeld twee sessies, staan in het teken van veiligheid en vertrouwen opbouwen, observeren en de hulpvraag duidelijk krijgen.

In de sessies die volgen worden er specifieke technieken ingezet om uw kind te begeleiden naar de gewenste situatie.

Het aantal sessies dat uw kind nodig heeft is vooraf moeilijk te bepalen. Gemiddeld zijn er 6-10 sessies nodig. Ik streef er naar het traject zo kort mogelijk te laten duren.

 


3 | Eind-/ evaluatiegesprek

Na het aantal sessies dat uw kind nodig had om controle te krijgen over de belemmering, zal ik u uitnodigen voor een eindgesprek. Hier is uw kind bij aanwezig. Een eindgesprek behoort tot het traject en daarmee wordt het traject afgerond.

Een evaluatiegesprek is naar behoefte en kunt u altijd aanvragen. Een evaluatiegesprek, met of zonder uw kind, kan prettig zijn als na ongeveer 5 sessies blijkt dat er nog een aantal sessies nodig zijn.