Ontspannen op reis, stap voor stap de toekomst in!

Leercoach traject bij Kidscoach

Een vrijblijvend kennismakingsgesprek

Een vrijblijvend kennismakingsgesprek van ongeveer 30 minuten, met of zonder uw kind, is altijd mogelijk in mijn praktijk. Naar aanleiding van deze kennismaking, kunt u beslissen om uw kind wel of niet deel te laten nemen aan het leercoachingstraject.

Het traject van de lesstof & leerondersteuning

1 | Intakegesprek (niet altijd nodig wanneer het alleen lesstof betreft)

Bij dit gesprek is ook uw kind aanwezig. Samen bespreken we bij welk vakgebied uw kind moeite ondervindt of waarbij een achterstand is opgelopen. Daarna proberen we de hulpvraag zo specifiek mogelijk in beeld te krijgen. Als uw kind bijvoorbeeld extra aandacht en tijd nodig heeft bij het vakgebied rekenen, gaan we het specificeren naar een onderdeel zoals; klokkijken, delen, + of - sommen, inzicht, getalbegrip, breuken, redactiesommen, enz. Uiteraard is het ook mogelijk dat er belemmeringen zijn bij meerdere onderdelen. Samen bepalen we hoe de ondersteuning eruit ziet en wat de duur van het traject mag zijn. Ik streef er naar het traject zo kort mogelijk te laten duren.

Helaas is het aantal keer dat uw kind de ondersteuning nodig heeft vooraf niet te bepalen.

 

2 | De ondersteuning

Lesstof ondersteuning gaat om het inoefenen en begrijpen van bepaalde lesstof. Bij leerondersteuning wordt tevens bekeken of belemmeringen zoals faalangst, concentratieproblemen, plannen en intrinsieke motivatie aandacht nodig hebben.

Tijdens de ondersteuning probeer ik uw kind zoveel mogelijk succeservaringen te laten beleven. Focus ligt op wat wel al lukt, wat uw kind al wel kan, welke kwaliteiten hij of zij bezit en hoe uw kind dit in kan zetten om de belemmering weg te nemen. Het uitgangspunt is werken met de mogelijkheden van uw kind, zodat hij of zij de lastige lesstof vol vertrouwen aan kan en wil pakken. Plezier in leren staat bij mij hoog aan het lijstje, omdat het een voorwaarde is om te willen leren.

De lesstof & leerondersteuning gaat vooraf aan twee fases, waarna de focus werkelijk kan liggen op vooruitgang:

  • Aan het begin van de ondersteuning werk ik met uw kind aan een vertrouwensband (waarbij de lesstof als middel kan dienen), zodat uw kind zich veilig en fijn voelt als hij of zij bij mij komt. In deze fase probeer ik ook bij uw kind te achterhalen waarom de lesstof als lastig wordt ervaren, wat zijn of haar manier van leren is en hoe uw kind de lesstof aanpakt.  
  • Na deze fase bespreken we het plan voor de komende tijd, waarbij het kind dus zelf betrokken wordt. In het gesprek hebben we het o.a. over wat hij/ zij wil bereiken, wat daarvoor nodig is, wat wel al lukt, wie hem of haar daar eventueel nog meer bij kan ondersteunen, welke stappen er genomen moeten worden.
  • Daarna gaan we aan de slag en probeer ik zou goed mogelijk aan te sluiten op de manier van leren van uw kind.

3 | Eind-/ evaluatiegesprek

Wanneer het eindgesprek zal plaatsvinden hangt af van de tijd die uw kind nodig heeft. Ik nodig u uit voor dit gesprek als uw kind zover is.  

Een evaluatiegesprek kan altijd aangevraagd worden door u. Dit kan bijvoorbeeld prettig zijn na ongeveer 5 keer of vindt plaats na het maximaal bereikte aantal uren, die u heeft aangegeven in het intakegesprek.

Als uw kind moeite ervaart met meerdere onderdelen of leerbelemmeringen, dan kan het eindgesprek tevens het intakegesprek voor de volgende periode van ondersteuning zijn en worden er, nadat u uiteraard besloten heeft de ondersteuning voort te zetten, opnieuw afspraken gemaakt.