Ontspannen op reis, kies en bepaal je eigen weg!

Wat biedt Kidscoach

Kindercoaching & leercoaching

Kidscoach biedt voor kinderen van 4 t/m 14 jaar onder en na schooltijd:

1. kindercoaching (sociaal- emotionele begeleiding, 4-14 jr.) en

2. leercoaching (lesstof- & leerondersteuning, 6-12 jr.)

 

Kidscoach is ook in te schakelen tijdens vakantieperiodes!!

 

Samen met uw kind bouw ik aan een sterke basis op cognitief en/of sociaal-emotioneel gebied door belemmeringen die uw kind ervaart aan te pakken op een manier die past bij (de ontwikkeling van) uw kind.

Begeleiding & ondersteuning

1. Sociaal-emotionele begeleiding aan kinderen in de leeftijd van 4 t/m 14 jaar, die extra aandacht nodig hebben door sociaal-emotionele belemmeringen,zoals;

onzekerheid - gespannen - slaapproblemen - lusteloosheid - piekeren - boos - pesten - laag zelfbeeld - angstig - echtscheiding - rouw


2. Lesstof- & leerondersteuning aan kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar (groep 3 t/m 8), die extra aandacht en/ of tijd nodig hebben bij bepaalde lesstof, zoals;

breuken - (begrijpend) lezen - zinsontleding - spreekbeurt - spelling

  

en/of extra aandacht nodig hebben door leerbelemmeringenzoals;

weinig zelfvertrouwen - faalangst - concentratietekort - ongemotiveerd 

Richting & sturing

Als coach volg ik uw kind in zijn of haar proces om een belemmering te veranderen of te verbeteren. Ik geef hier richting en sturing aan door gebruik te maken van de kwaliteiten en mogelijkheden van uw kind. De werkwijze is gericht op het hier en nu en de toekomst, juist niet op het verleden.

Samen met uw kind ga ik op zoek naar de oplossing die past bij uw kind met o.a. als doel dat uw kind weer lekker in zijn of haar vel zit, vaardigheden ontwikkelt waardoor uw kind belemmeringen zelfverzekerder kan aanpakken, en bewust wordt van zichzelf (o.a. gevoel, gedachten, wat kan ik, wat wil ik) en gedrag (wat doe ik) waardoor uw kind de toekomst sterk en met plezier tegemoet treedt.

Een uitgebreide beschrijving van hoe ik werk, ziet u bij werkwijze.

 

Wat levert coaching uw kind o.a. op?

 • ZELFsturing, zelf de richting bepalen
 • Nauwelijks of geen belemmeringen meer ervaren
 • Zelfverzekerd situaties aanpakken
 • Gericht op wat wél kan 
 • Zelfvertrouwen, sterker voelen
 • Stappen vooruit nemen
 • Weer lekker in zijn of haar vel 
 • Een sterke basis, de fundering, voor verdere ontwikkeling
 • Zelfbewuster, kent o.a. eigen mogelijkheden/ talenten/ kwaliteiten
 • Groei in ontwikkeling door extra en specifieke aandacht
 • Nieuwe vaardigheden
 • Zelf oplossingen bedenken voor een belemmering
 • Bewustwording van gedachten, gevoelens en gedrag
 • Plezier in de toekomst
 • Korte begeleiding en/ of ondersteuning, (levens)lang effect