Ontspannen op reis, een eindbestemming voor ogen!

Meer informatie werkwijze kindercoaching en leercoaching

Technieken kindercoaching & leercoaching

Kindercoaching

Ieder kind leert en groeit op geheel eigen wijze. De technieken die ik inzet zijn gericht op verandering en verbetering van gedrag, gedachtes en/of gevoelens. Alle technieken geven meer zelfinzicht, wat het makkelijker maakt lastige vraagstukken, ongewenste situaties of gebeurtenissen aan te pakken. Afhankelijk van de situatie en de gevoelens, wensen, interesses en ervaringen van uw kind, maak ik gebruik van (een combinatie van) de volgende technieken naast de gesprekken:

 • Rationeel Emotionele Therapie (RET)
  Omzetting van negatieve gedachten in helpende gedachten
 • Kids' Skills
  Oplossingsgerichte methode, omzetting van problemen in nog te ontwikkelen vaardigheden
 • Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP)
  Hulpmiddel voor persoonlijke verandering en zelfinzicht, vinden van oplossingen
 • Spel en muziek
  Ontspanning, uiting en verwerking van emoties en gebeurtenissen, verandering van gedrag
 • Visualisatie
  Inzicht, ontspanning, gewenste situatie verhelderen
 • Metaforen
  Herkenning, verwerking van emoties, inzicht, zelfvertrouwen
 • Tekenen & schilderen, knutselen
  Uiting en verwerking van emoties en gebeurtenissen
 • Rollenspel
  Inzicht in en inoefening van gewenst gedrag
 • Lichaamsgericht werken
  Grond- en ademhalingsoefeningen, bewustwording lichaam

Leercoaching

Leerondersteuning

Belemmeringen die het leren in de weg zitten, worden op dezelfde werkwijze aangepakt als beschreven bij kindercoaching.

Lesstof ondersteuning

De werkwijze is gericht op succeservaringen. Zo mogelijk gebruik ik de materialen en manier van leren van de school van uw kind om verwarring te voorkomen.

 

Lesstof ondersteuning is gericht op het geven van extra aandacht en tijd en op het achterhalen wat uw kind nodig heeft om optimaal te kunnen leren. De eigen betrokkenheid in het maken van stappen naar vooruitgang wordt erg gestimuleerd.

Stap 1: Wat is de hulpvraag?

Stap 2: De manier van leren van uw kind leren kennen (bijv. visueel of auditief) ingesteld.

Stap 3: Aanpak van de lesstof door uw kind achterhalen (o.a. hoe komt uw kind tot een antwoord, hoe zet uw kind de verkregen informatie in, hoe voert uw kind een opdracht uit).

Stap 4: Samen met uw kind bespreken van een plan om uw kind te betrekken bij zijn of haar eigen leerproces, waardoor vooruitgang mogelijk is. Mijn rol hierin kan zijn: 

 • Herhaling van lesstof dat nog niet goed wordt beheerst
 • Pre-teaching, een les al voorbereiden met uw kind voordat het wordt gegeven in de klas
 • Inoefening van net geleerde lesstof
 • Voorbereiden en sturing geven aan werkstukken, spreekbeurten e.d.
 • Vaardigheden leren om werk zelfstandig aan te pakken

Bovenstaande wordt ondersteund door hulpmiddelen in te zetten die passen bij de manier van leren van uw kind.